Hlavní partneri

Majstrovstvá Slovenskej republiky v sekaní šumivých vín

Navštívte náš You Tube kanál

Vážení sekáči!

Dovoľujeme si Vás pozvať na:
2. Majstrovstvá Slovenskej republiky v sekaní šumivých vín o titul SEKÁČ ROKA 2011.

Na nasledovnej linke si môžete stiahnúť prihlášku vo formáte PDF >>>
Na nasledovnej linke si môžete stiahnúť prihlášku vo formáte WORD >>>
Prihlášku vás poprosíme vyplniť, zoskenovať a zaslať spätne na e-mailovú adresu: sabrage@sabrage.sk

Súťaž sa uskutoční v sobotu 7. mája 2011 priamo v srdci Slovenska v Martine v priestoroch vinotéky LeMonde vin & café, Jesenského 11, Martin.

Súťaž je usporiadaná pri príležitosti open air prehliadky vín FESTIVAL DOBRÉHO VÍNA MARTIN 2011 ako hlavná sprievodná akcia. Súťažiť sa bude v disciplíne SABRAGE- otváranie šumivých vín pomocou šable(príp. iných predmetov) a POUR IN TIME- nalievanie šumivého vína do 7 pohárov v časovom limite. Súťažiť sa bude na 2 kolá. Prvé kolo absolvujú všetci súťažiaci(bez výnimky), v ktorom budú sekať 2 vlastné fľaše, z toho jednu budú rozlievať do 7 pohárov. Časový limit v tomto kole je 4 minúty. Do druhého resp. finálového kola postupujú 6 najlepší súťažiaci z prvého kola. Vo finále súťažiaci sekajú 4 fľaše, z toho jednu budú rozlievať do 7 pohárov. Tentoraz to budú fľaše od partnera súťaže, ktorým je spoločnosť VÍNO NITRA spol. s r.o.- SEKT PÁLFFY. Časový limit v tomto kole je 4 minúty.

Partner súťaže:
Sekt Pállfy

Hodnotenie:
V prvom kole sa hodnotí prejav a prezentácia súťažiaceho. Je dovolené prezentovať svoju osobu, spoločnosť, ktorú súťažiaci reprezentuje a značku šumivého vína, ktoré súťažiaci bude používať v prvom kole. Ďalej sa hodnotí technika a bezpečnosť otvárania šumivého vína technikou SABRAGE a samotné nalievanie šumivého vína do 7 pohárov tak, aby bola hladina všetkých pohárov rovnaká. Súťažiaci môže používať len šumivé vína vyrobené sekundárnym kvasením vo fľaši. Každý súťažiaci bude bodovo ohodnotený ihneď po ukončení svojej disciplíny.
Do finále postupujú 6 najlepší súťažiaci z prvého kola. Vo finálovom kole sa hodnotí prejav a prezentácia súťažiaceho. Je nutné prezentovať značku SEKT PÁLFFY. Nie je dovolené prezentovať spoločnosť, ktorú súťažiaci reprezentuje a značku šumivého vína, ktoré súťažiaci používal v prvom kole. Ďalej sa hodnotí technika a bezpečnosť otvárania šumivého vína technikou SABRAGE. Súťažiaci súťaží sám a nesmie využiť pomoc publika alebo inej osoby. Vyhodnotení budú prví 3 súťažiaci, ktorí získajú trofeje a zaujímavé vecné ceny.

Hodnotiaca komisia:
Hodnotiaca komisia bude zložená z troch členov, ktorí budú hodnotiť prezentáciu, techniku a celkový dojem. Štvrtý člen komisie bude hodnotiť nalievanie šumivého vína a kontrolovať časomieru. Hodnotiaca komisia má právo upraviť pravidlá finálového kola, nie však zásadne. O zmenách musí informovať všetkých súťažiacich v dostatočnom predstihu. Taktiež má právo vylúčiť súťažiaceho na základe nedodržania pravidiel najmä z hľadiska bezpečnosti prevedenia sabrage.

Kto môže súťažiť:
Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto aktívne pôsobí v oblasti gastronómie, hotelierstva a podobne. Taktiež sa súťaže môžu zúčastniť študenti hotelových škôl a stredných odborných škôl. Sú vítaní všetci, ktorým sa víno stalo nielen prácou, ale hlavne peknou záľubou.

Oblečenie súťažiaceho:
Oblečenie je ľubovoľné a je na každom súťažiacom, akým spôsobom zaujme komisiu a publikum.

Miesto a čas:
Súťaž sa bude konať priestoroch vinotéky LeMonde vin & café
Adresa: Jesenského 11, Martin (mapa na festivalvina.sk)
Začiatok 1. kola o 11.00 (registrácia od 9.00)

Ďalšie info:
Súťažiaci nehradia žiadne štartovné ani vstupné. Súťažiaci majú zabezpečené občerstvenie a obed.
Súťažiaceho môže sprevádzať 1 osoba, ktorá neplatí vstupné.
Organizátor nezabezpečuje a nehradí ubytovanie.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu časového plánu.

V prípade ďalších otázok kontaktujte:
Andrej Gubány: +421 907 155 502
e-mail: sabrage@sabrage.sk
e-mail: info@wineculture.sk